Best Joy Ful Engilish
Sorular
Mental Aritmetik İçin Sıkça Sorulan Sorular;

1 - Sağ beyinin baskın olması ne anlama gelir ?
Sağ beynin baskın özellikleri:
• Darmadağınık
• Duygu ön planda
• Özgür düşünce
• Düşüncesiz davranış
• Güçlü sezgiler
• Derin düşünceler
• Sağ Beyni Baskın Olan Kişiler:
• Yaratıcı yazar veya sanatçı kişilikler
• Yalanı ve hileyi görebilme yeteneğine sahiptirler.
• Arka planda gürültü olsa da iyi çalışabilirler.
• Karşılaştırma gücü yüksektir.
• Aynı anda birçok şeyi düşünebilirler.

2 - Her iki beyin birlikte çalışır mı?
Uzmanlar, abaküs ve hayali abaküs metodunun, eğitim sürecinde beynin hem sol hem de sağ lobunu uyararak öğrenim yeteneğini olumlu yönde etkilemede anahtar rol oynadığını dile getirmektedir. Özellikle karmaşık sorunların çözümünde, geniş ve uzun vadeli olabilecek kararlarda sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için ,beynin her iki yanının işbirliği içinde çalışması şarttır.
Öğrenilen bilgilerin, geçici bir ezber olarak kalmayıp kalıcı hafızada dosyalanması ve ömür boyu kullanılabilmesi, her iki beynin de öğrenme işine aktif olarak katılmasıyla mümkündür.
Beynimizdeki zincirleri kırıp, beynimizi tutsaklıktan kurtarıp, orada uyuyan dahiyi uyandırmak için yapmamız gereken en önemli şeylerden biri, ciddi bir hafıza eğitimiyle fotoğrafik bir belleğe sahip olmaktır.
Profesörler iki beyin işbirliği içinde çalıştığı zaman, genel yetenek ve etkide çok büyük artış olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan araştırmalarda, beynimizin standart matematikten farklı bir şekilde çalıştığını; sağ  ve sol beyin birlikte çalıştığı zaman iki kat değil; beş -on kat daha etkili sonuçlar  ortaya  çıktığı ispatlanmıştır.

3 - Mental aritmetiğin Kazanımları Nelerdir ?

• Sağ ve sol beyinde gelişim
•Analitik beceri ve düşünme süreçlerinde gelişim
•Zihinden hesaplayabilme yeteneğinin gelişmesi
•Matematik dersini sevme
•Daha iyi bir hafıza
•Algı, kavrama
•Odaklanma ve dikkat
•Konsantrasyon ve zihinsel dayanıklılıkta artış
•Sezgisel düşünmenin gelişimi
•Dinleme ve anlama becerilerinde artış
•Kendini ifade etme
•Yüksek öğrenme kapasitesi
•Keskin gözlem yeteneği
•Güçlü fotoğrafik bellek
•Hızlı refleks
•Gelişmiş mantık
•Daha hızlı okuma, anlama ve yazma
•Problem çözme yeteneğinde artış
•GELİŞMİŞ BİR ÖZ GÜVEN

4 - Sağ ve sol beyin nasıl çalışır ?
• Sağ Beyin
• Ritm
• Uzman Bilimci
• Hayal gücü
• Hayal kurma
• Renk
• Boyut
• Bütünü Görme
• SOL BEYİN
• Sözcükler
• Mantık
• Sayılar
• Ardışıklık
• Çizgesellik
• Analiz
• Listeleme
• Dili doğru kullanma

5 - Çocuğumuzun zekasını nasıl etkiler ?
Çocuklarda zeka gelişiminin çok yoğun olduğu 5-14yaş aralığında eğitime gereken önemin verilmesi, hafıza ve zekanın temellerini oluşturan becerilerin kazandırılması, beraberinde ve sonraki yaşlarda öğrenme hızını kesinlikle pozitif yönde etkiler.
Bu dönemdeki uygun eğitim, beyinde başarının tohumlarının atılmasını sağlayarak, gelecekteki akademik başarıyı da garanti altına almaktadır.
 
6 - Neden Mental Aritmetik?
• Konsantrasyon ve dikkat
• Gelişmiş özgüven
• Fotoğrafik hafıza
• Gelişmiş sağ ve sol beyin
• Muhakeme yeteneği
• Yaratıcılık
• Gözlem Yeteneği
• Daha güçlü hafıza  için Mental Aritmetik

7 - Mental Aritmetik Niçin Önemlidir ?
Zihinsel işlem, özellikle disiplinli eğitimler veren kurumlarda yetişen öğrencilere yardımcı olmada önemlidir. Küçük çocukların öğretmenleri, sayı kavramları ve sayı değerlerini anlatmanın kolay olmadığını bilirler.
Matematik kavramlarını anlamak, küçük çocuklara sadece soyut biçimde sunulduğunda uzun bir sürecin beklenmesi gerekmektedir.
Sayısal değerleri ilişkilendiren abaküs boncukları gibi somut nesneler kullanmadan sayıları kavramak, çocuklar için zordur.
Sayıların zihinde nasıl hesaplanacağını öğrenmek çok önemlidir, çünkü  beynin işlevsel bölümlerini etkili bir şekilde faaliyete geçirecektir ve böylece zeka kapsamlı olarak ilerleyecektir.
Zihinsel işlem alıştırması yaratıcılığı ve hafıza gücünü keskinleştirir. Bilimsel araştırmalara göre iyi zihin oluşumundan yoksun bir çocuk, 20 yaşına geldiğinde zihinsel becerisi belirgin bir düşüş sergilemektedir. Öte yandan zihinsel eğitimi 14 yaşına kadar alan çocuk,70 yaşına geldiğinde bile bu zekayı koruyacaktır.

8 - Sol beyinin baskın olması ne anlama gelir ?
• Sol Beynin Baskın Özellikleri:
• Örgütlü
• Mantıksal
• Ayrıntıcı
• Pratik
• Analitik
• Nesnel
• Sol Beyni Baskın Olan Kişiler:
• Matematik ve fen alanında başarılıdırlar.
• Görsel karşılaştırmaları daha iyi yaparlar.
• En verimli sessiz ortamda çalışabilirler
• Olaylar karşısında sıralı düşünürler
• Aynı anda tek konu üzerinde düşünürler.

9 - İnsan Beyninin kapasitesi nedir ?
Basit bir hesap yapalım mı? Çocuğunuzun kaç yıl yaşamasını istersiniz? Diyelim ki 1000 yıl yaşasa1 dakika = 60 saniye olduğuna göre 1000 yıl yaşasa 31.536.000.000 (Otuz Bir milyar beş yüz otuz altı milyon ) saniye yaşamış olur. Beynimizde ne kadar hücre vardı? Bir lobda 50 milyar… Her hücrede ise; Çocuklar ve gençlerde 7-8 bin, Orta yaşlarda 5-6 bin, Yaşlılarda ise 3-4 bin dendrit var. Bir lobda 50 milyar hücre vardı, her hücrede de 6 bin dendrit olduğunu kabul etsek; 50.000.000.000 X 6.000 = 300.000.000.000.000 sağ lob' ta (Elli Milyar) (Altı Bin) (Üç yüz Trilyon) 50.000.000.000 X 6.000 = 300.000.000.000.000 sol lob' ta Bin yıl yaşasa; 31 Milyar 536 milyon saniye yaşamış olurdu. Aktif olarak 75 yıl yaşasanız 2.365.200.000 (2 milyar 365 milyon 200 bin) saniye yaşamış olursunuz. Yani; çocuğunuz 1000 yıl yaşasa ve her saniye beynine bir bilgi yüklense dahi çocuğunuzun beynini doldurabilmesi mümkün değildir.

10 - Mental aritmetik hakkındaki bilimsel araştırmalar nelerdir ?
DÜNYADA  ABAKÜS (Soroban) MENTAL ARİTMETİK  EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİLİMSEL  ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER:
1-Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children (2007)
• (Abaküs eğitiminin Sudanlı çocukların zeka gelişimi üzerindeki etkileri) Paul Irwing ( Universty of Manchester)
• Omar Khaleefa- Alya Hamza (Universy of Khartoum)
• Richard Lynn (Universty of Ulster)
7-11 yaş aralığında 3185 Sudanlı çocuk üzerinde yapılmış bir çalışma…
Zeka düzeyleri ölçülerek birbirine denk iki gruba ayrılan çocuklardan deney grubuna 34 hafta süre ile haftada 2 saat abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Kontrol grubu ise bu eğitimi almıyor. 34 hafta sonra tekrar yapılan testlerde, deney grubunun ortalama 7.11 puan IQ artışı sağladığı görülüyor. Ayrıca deney grubunun problem çözümünde de anlamlı bir hız farkı sağladığı ortaya çıkıyor.
2-Evaluation of Memory in Abacus Learners (2006)
• (Abaküs öğrencilerinin hafıza değerlendirmesi)
• Department of Physiology,
• Stanley Medical College and Hospital
• Chennai
5-12 yaşları arasında IQ testinden geçirilerek, ortanın altında ve üstündeki çocuklar ayıklandıktan sonra, orta zeka düzeyinde 100 çocuk üzerinde yapılan 2 yıl süreli bir çalışma (2002-2004). 50 şer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden deney grubuna yine haftada 2 saat temposu ile abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Araştırmayı yapanlar bu eğitimin matematik becerileri geliştirdiğinin yeterince belgelendirilmiş bir gerçek olduğunu ifade ederek, bu çalışmayı sayısal becerilerden ziyade, kısa süreli bellek ve sözel beceriler açısından yaptıklarını belirtiyorlar. Birinci yılın ve ikinci yılın sonunda uygulanan 6 testin 2 tanesi yine sayısal beceriler ve sayısal bellek ile ilgili olmakla birlikte 4 tanesi tamamen sözel bellek ve metin becerilerine dayalı. Sonuçta abaküs mental aritmetik eğitiminin sayısal becerileri ve sayısal belleği güçlendirdiği gibi, sözel becerileri ve sözel belleği geliştirdiği ortaya çıkıyor ve abaküs mental aritmetik eğitimi alan öğrencilerin daha iyi bir görsel ve işitsel bellek gücüne ulaştığı, bu nedenle bu eğitimi alan öğrencilerin yalnızca matematikte değil sözel derslerde de daha iyi performans göstereceği sonucu çıkarılıyoruz
3. Prospective demonstration of brain plasticity after intensive abacus mental calculation training (2006)
• ( Yoğun abaküs mental hesaplama eğitiminden sonra zeka şekillendirmenin muhtemel uygulaması)
•C.L.Chen,M.C. Cheng, Y.H. Huang, J.S. Lee ( Faculty of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang-Ming •University, 155, Li-Nong St., Section 2, Taipei 112, Taiwan
•T.H.Wu (Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chung Shan Medical University, 110, Section 1, Chien-Kuo N. •Road, Taichung 402, Taiwan)
•J.C. Hsieh (Integrated Brain Research Unit, Taipei Veterans General Hospital, 201, Section 2, Shih-Pai Road, Taipei 112, Taiwan
•C.Y. Sheu (Department of Radiology, Mackay Memorial Hospital, 92, Section 2, Chungshan North Road, Taipei 104, Taiwan
Abaküs mental aritmetik eğitimi almış deneklerle almamış olanlarda zihinden işlem sırasında kortikal aktivasyonun (neural processes, blood flow vb.) karşılaştırıldığı bir  fMRI çalışması. Normal deneklerde zihinden hesaplama sol beyin ve frontal subkortikal bölge aktivasyonu ile gerçekleşirken, abaküs eğitimi almış deneklerde daha çok sağ premotor dorsal korteksin devreye girdiği ve sonuç olarakta yoğun eğitim ve pratik ile yeni neural patikalar ve bağlantılarla beynin değişebildiği ortaya çıkan beyin plastisitesinin olağanüstü hesaplama becerilerini mümkün kıldığı ifade ediliyor.
4-Soroban and the right brain
• (Abaküs ve sağ beyin)
• (2000-2001 yıllarında yazılmış 3 değişik makalenin özeti)
• Ms. Shizuko Amaiwa(Professor, Shinshu University, College of Education)
• Dr. Toshio Hayashi, Doctor of Engineering (Professor, Osaka Prefecture University
• Director, Research Institute for Advanced Science and Technology (RIAST)
• Ms. Kimiko Kawano(Researcher, Nippon Medical School, Center for Informatics and Sciences)
A. The Ripple Effects and the Future Prospects of Abacus(Abaküsün dalga etkisi ve gelecekte elde edilecek fırsatları): Abaküsün hesaplama becerisinin ötesinde çeşitli disiplinleri ilgilendiren dalga etkisinden söz ediyor.
B. What Abacus Education Ought to Be for the Development of the Right Brain(Sağ beynin gelişimi için abaküs eğitimi): Abaküs eğitiminin beyin aktivitesini arttırarak özellikle sağ beyni geliştirdiği, sağ beyin geliştikçe demans riskinin azaldığı, severek ve keyifle yapıldığı takdirde çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı yapacağı, hatta biraz daha fazla çalışmayı gerektirse de yetişkinler ve daha yaşlı insanlarda da abaküs çalışmasının serebral sinir hücrelerini aktive edeceği ifade ediliyor.
C. Image thinking of abacus useres in higher dan (ranks) by a study on brain waves(İleri seviyedeki abaküs kullanıcılarının beyin dalgaları üzerindeki çalışma ile akılda canlandırma yapması): kısaca, normal şartlarda zihinden işlem sol beyinde cereyan ederken, abaküs kullanıcılarında ise sağ beynin kullanıldığı; normal insanlar zihinden işlem esnasında kendi iç sesleri ile işlemleri çözerken, abaküs kullanıcılarının abaküs imajını zihinlerinde canlandırarak işlem yaptığını ifade ediyor.

11 - Çocuklarınıza lütfen çok fazla TV İzletmeyin !
Televizyon, çocuklarda;
• Zeka geriliğine sebep oluyor,
• Eleştirel düşünceyi engelliyor,
• Donuk çocuk sendromuna sebep oluyor,
• Otizme sebep olabiliyor,
• Gelişmekte olan beyin hücrelerinin kapasitesini daraltıyor,
• Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliğine sebep oluyor,
• Ahlaksızlığı normalleştiriyor,
• Bencilleştiriyor,
• Sosyal bağları koparıyor ve zayıflatıyor,
• Kabalaştırıyor,
• Gerçek dünyadan koparıyor..

12 - Beynimizi daha etkin nasıl kullanırız ?
• Beyni geliştirmek için egzersizler yapın.
• Bol bol kitap okuyup yorumlamaya çalışın. Pasif değil aktif okuyucu olun.
• Beyni en fazla tembelleştiren televizyondan mümkün olduğunca uzak durun.
• Kendinize güvenin.
• Konsantrasyon egzersizlerine önem verin.
• Fazla uyumayın. Uyku beyni tembelleştirir.
• Hafıza tekniklerini öğrenin ve uygulayın.
• Korku, stres, telaş, zaman baskısı, şüpheden uzak durun.
• Beynin yakıtı olan glikoz almaya özen gösterin. Bunu şeker yoluyla değil doğal olan meyvelerde var olan saf glikozu alın. Beyin günde 120 gram glikoz tüketir ve beyin bunu depolayamaz bu nedenle alınmalı.
• Düzenli ve temiz oksijen almalısınız. Bunu sağlık bölümünde genel olarak anlattık.
• Su ihtiyacı giderilmeli. Vücudun %70"i su iken, beynimizin %85"i sudur. Bu nedenle su sık sık tüketilmelidir

13 - Beyin yorulur mu ?
Buna verilecek cevap tek kelimeden oluşmaktadır “hayır”. Yorulabilmek için hareketli bir kasın olması gerekmektedir. Kolumuz yorulur çünkü onda kas vardır. Beyin ise kaslardan meydana gelen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle beyin yorulmaz. Beyinde meydana gelen yorgunluk hissi onu yanlış kullanmaktan meydana gelen zorlamanın etkisidir. Bilgisayar kullanırken birkaç program çalıştırırsanız bilgisayarı bilinçsiz olarak kullanırsanız bilgisayar kendini kilitler veya kapatıp açar. Beynimizi de bilinçsiz ve gücünün farkına varmadan kullanırsak yorgunluk zannettiğimiz bir durum meydana gelir. Bu durumda gözlerinizi kapatarak güzel bir yeri hayal etmek beyni rahatlatmaya yetecektir.
Yaşlandıkça Beyin Gücü Azalır Mı?
Toplumumuzda yaygın olan bir kanı vardır; “insan beyni yaşlandıkça zayıflar” diye. Bu oldukça yanlış bir kanıdır. İnsan beyni aslında yaşlandığı zaman zayıflamaz, uyarılmadığı zaman zayıflar. Tony Buzan aklını en iyi şekilde kullan isimli kitabında beyin yaşlandıkça zayıflar görüşünün yanlışlığını şöyle anlatmıştır: “tüm bu yanlış inanışlar şimdi rahatlıkla bir kenara bırakılabilir. Profesör Rosenzweig göstermiştir ki eğer beyin uyarılırsa, hangi yaşta olursa olsun, her bir beyin hücresinin kollarında daha çok çıkıntı fiziksel olarak oluşacaktır ve bu çıkıntılar insan beynindeki bağlantıların toplam sayısını artıracaktır.”
 
Tarihe ismini ve eserlerini yazdırmış olan kişiler de bu yanlış inanışı çürütürcesine bakıp bu inanışa sahip olanlara gülüyorlar.
 
 • Goethe en büyük eseri olan Faust"u 83 yaşındanken yazmıştı,
 • Mimar Sinan en büyük şaheserlerinden biri olan Süleymaniye camiini 70yaşında bitirmişti,
 • Opera bestecisi Verdi Ava Maria adlı eserini Falstaff (85) ile beraber bestelemişti,
 • Albert Schweitzer 88 yaşındayken ameliyatlarına devam ediyordu.

Yaş ilerledikçe beyin gücünü yitirmez ancak unutma konusunda eskiye oranla daha hassa olmayabilmektedir. Bu durum beynin yaşlandığı, gücünü kaybetmeye başladığı anlamına gelmez. Düşünmek, öğrenmek, unutmak isimli kitabında Frederic Vester bu durumu şöyle anlatıyor; “algıların uzun süreli hafızaya geçiş ve orada kendilerine bir yer buluş süresi, protein sentezine bağlıdır. Yaşlılarda bu sentez işlemi yavaşlamış olduğundan, yeni izlenimler ve hatıralara eskiden daha çabuk unutulmaktadır.” Hafıza tekniklerini bilen ve kullanan bir kişinin bu olumsuz durumu aşabileceği de bir gerçektir. Son olarak şunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. ”Biz beynimizin ne kadarını kullanabiliyoruz ki yaşlanmasından korkuyoruz? Biz beynimizi kullanmadan, güçlendirmeden onun gerçek potansiyelini yakalamadan zaten yaşlandırıyoruz.”
 
 
Pro WEB